வாருங்கள், ஹரியானாவில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்

ஹரியானாவில் MBBS/BDS சேர்க்கைக்கு விரும்பும் மருத்துவ ஆர்வலர்கள் ஒருங்கிணைந்த மையப்படுத்தப் பட்ட கவுன்சிலிங் துறை மூலம்தங்களைப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். ஹரியானாவின் மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி (DMER) விண்ணப்ப படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து.ஹரியானா, எம்பிபிஎஸ்/பிடிஎஸ் சேர்க்கை நீட் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் நடைபெறுகிறது. நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று தகுதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் விண்ணப் பதாரர்கள் ஹரியானா எம்பிபிஎஸ் / பிடிஎஸ் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப படிவத்தை மட்டுமே பதிவு செய்து நிரப்ப முடியும். DMER ஹரியானா கவுன் சிலிங் மூன்று சுற்றுகளாக (சுற்று 1 (ஆன்லைன்), சுற்று 2 (உடல்ஆலோசனை) மற்றும்மாப்-அப்சுற்று (உடல்ஆலோசனை) நடத்தப்படுகிறது. காலியாக உள்ள இடங்களின் எண்ணிக்கை x ஆகஇருந்தால், நான்காவது சுற்று கல்லூரி சுற்று.பதிவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் 10x பட்டியல் கல்லூரிக்கு அனுப்பப்படும், மேலும் தகுதியின் அடிப்படையில் கண்டிப்பாக தீர்ந்து விட வேண்டும்.

கல்லூரிகளின் பெயர் (அரசு கல்லூரிகள்)NO. OF MBBS SEATS
Kalpana Chawla Government Medical College, Karnal120
ESIC Medical College, Faridabad100
SHKM Government Medical College Nalhar, Mewat120
BPS Govt. Medical College for Women, Khanpur Kalan, Sonepat120
Pt. B.D. Sharma PGIMS Rohtak250
(அரசு உதவி) (GOVERNMENT AID)
Maharaja Agrasen Medical College
(செயல்பாட்டு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள்)
SGT Medical College & Research Institute Budhera, Gurgaon (Private University)150
M.M College of Medical Sciences College, Mullana, Ambala (Deemed University)150
World College of Medical Sciences, Jhajjar (No admissions in session 2017-18 as per orders of MOHFW, Government of India)150
NC Medical College & Hospital, Israna, Panipat150
Adesh Medical College & Hospital, Shahabad, Kurukshetra150
Al-Falah School of Medical Science & Research Centre, Village Dhoj Tikri Khera, Faridabad150
SEAT MATRIX (சீட் மேட்ரிக்ஸ்)
 Govt QuotaAIQManagement Quota Management NRI QuotaManagement Quota (Muslims)
Government College85%15% –
Pt.B.D.Sharma University of Health Sciences, Rohtak( Private College)50%42%08% –
SGT University & PDM University, Bahadurgarh25%60%15% –
al-Falah institute of Medical Sciences, Faridabad Private College (Minority)42.515%42.5%
அரசு கல்லூரிகள்

MBBS Degree CourseFees. Loan Amount.
1st Year80,000/- 9,20,000/ 
2nd Year88,000/ 9,12,000/
3rd Year 96,800/  9,03,200/
4th Year 1,06,480/8,93,520/
Total3,71,280/- 36,28,720/-
தனியார் கல்லூரிகள்

Provisional fee/fund & Security structure for MBBS Batch – 2020 (Maharaja Agrasen Medical College, Agroha)

1.College Tuition feeRs. 180000/-(Per annum for 5 years)
2.Hostel FeeRs. 19000/(Per annum for 4 years 6 months)
3.Electricity ChargesRs. 9000/-(Per annum for 4 years 6 months)
4.Amalgamated fundRs. 1500/-(Per annum for 5 years)
5.University FeeRs. 3840/-(Per annum for 5 years)
6.University Exam FeeRs. 2500/-(Per annum for 5 years)
7.SecuritiesRs. 30000/-(One Time – Refundable)
8.Caution MoneyRs. 6000/-(One Time – Refundable)

Total Amount at the time of admission – Rs. 2,51,840/-

Provisional fee/fund & Security structure for NRI Students of MBBS Batch – 2020

1.NRI Tuition feeThe US $ 75000(US $ 25000 at the time of admission & US $ 12500 each year for the next four years)
2.College Tuition feeRs. 180000/-(Per annum for 5 years)
3.Hostel FeeRs. 19000/-(Per annum for 4 years 6 months)
4.Electricity ChargesRs. 9000/-(Per annum for 4 years 6 months)
5.Amalgamated fundRs. 1500/-(Per annum for 5 years)
6.University FeeRs. 3840/-(Per annum for 5 years)
7.University Exam FeeRs. 2500/-(Per annum for 5 years)
8.SecuritiesRs. 30000/-(One Time – Refundable)
9.Caution MoneyRs. 6000/-(One Time – Refundable)
Total Amount at the time of admission – US Dollar 25,000 + Rs. 2,51,840/-
FEES 2020-21
 College security money (refundable)Management Quota Management NRI Quota
Adesh Medical College & Hospital, Shahabad, Kurukshetra2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Securities deposit (refundable) Management Quota Management NRI Quota
NC Medical College & Hospital, Israna, Panipat2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Securities deposit (refundable) Management Quota Management NRI Quota
World College of Medical Sciences & Research2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Caution Money (One time) (Refundable) (in Rs.)Management Quota Management NRI QuotaCaution Money (One time) (Refundable) (in US Dollar
Faculty Of Medicine And Health Science SGT University 2,00,000/-18L40275$ $4,475 
FEES 2020-21
 Govt QuotaManagement Quota Management NRI Quota
Al-Falah institute of Medical Sciences (Minority)14.25L28600$

NEET UG 2021 results announced !!! Check here for Updates On Boards of Top states

NTA (National Testing Agency) announced the NEET UG Results on 2nd November 2021. The NEET UG Exams which was conducted on September 12, 2021, across the country. Over 16 lakh people appeared for the NEET UG exams. The qualified students can register for counselling of MCC and other states counsellings.

CategoryMinimum qualifying/eligibility criteriaCut-off score (out of 800)
General Category 50th percentile138
General PWD45th percentile122
OBC/SC/ST40th percentile108
OBC-PWD40th percentile108
Reference from TOI

As per the report in TOI, across the country, Nine states recorded 60% and above qualification with Delhi registering the highest at 76.61%, followed by Chandigarh at 75.04%. States with over one lakh candidates and over 50%? qualification include Karnataka 57.64%, Kerala 58.85%, Rajasthan 66.17%, Tamil Nadu 54.4% and Uttar Pradesh 53.81%. There are 13 Boards with over 50% qualification. The boards which showed significant improvement in Neet UG this year are Goa, Gujarat and Maharashtra as well as the North-east region except Manipur.

Reference from TOI

The Rajasthan Board leads in the respective share of top one lakh qualified candidates with 19.77%, followed by Odisha 14.88% and CBSE 14.54%. States wise Rajasthan and up have the highest number of candidates in the rank cohort of 1 – 1 lakh which include Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Bengal.

NEET UG 2021 update: Extension of Phase 2 and Modify the online application form window

National Testing Agency (NTA) extends the date for filling up of the Phase 2 application and for correcting the online application form for NEET UG 2021.

The candidates can now fill the registration process and modify the particulars in their NEET UG 2021 online application form up to 26th October 2021, Tuesday 11:50 p.m at the official website.

The NTA stated that “On receiving numerous requests from the candidates, the National Testing Agency is again opening the window for filling up of the second set of Information and correct/modify the particulars of the first and second phase of online application form for NEET (UG) 2021.”

They can modify/correct the field like:

  • Gender
  • Nationality
  • e-mail address
  • Category
  • Sub-category
  • Fields of second phase

The candidates who are interested may avail this facility as the final and end opportunity for correcting their particular in the first and second phase of the Online Application Form of NEET (UG) – 2021.

This facility is also open for candidates who had done one-time correction, earlier in this particular fields.

The agency mentioned, “The Candidates are strongly advised to check, cross-check, and verify their registered e-mail address and ensure that it is their own e-mail address only as NTA will be sending the scanned copy of the Scorecard to the registered e-mail address.”

“In case any candidate faces difficulty in making corrections of the Online Application Form of NEET (UG) – 2021, he/she can contact on 011-40759000 or e-mail at neet@nta.ac.in.,” it added.

The candidates are advised to keep visiting the NTA website(s) www.nta.ac.in and https://neet.nta.nic.in/ for the latest updates.

Well there is no any announcement or confirmation on when will the results of NEETUG 2021 will be released. However, the candidates can expect the NEET 2021 results after the correction window closes.

Steps to correct NEET UG 2021 online application form

Step 1: Go to the official website – https://neet.nta.nic.in/

Step 2: On the homepage, click on the link for correction of the application form of NEET UG 2021.

Step 3: Enter the required credentials and login.

Step 4: Make the necessary changes to your form.

Step 5: Submit the corrected application form.

NEET UG 2021: Answer Key and OMR sheet released: Results to be announced soon.

NEET UG B2021 answer key was released on 15 October 2021, by NTA (National Testing Agency). October 17 is the last date to raise objections and challenge the answer key.

NEET UG 2021 was conducted on 12 September 2021 and the preliminary answer key was released along with the OMR sheet on October 15. All the NEET UG candidates who appeared for the exam were allowed to raise objections and challenge the answer key. And the challenging process ends on 17 October 2021.

NTA stated that “The Candidates, who have objections to the Answer Key(s) and/or Recorded Responses, may challenge the same by following the procedures as attached. The payment of the processing fee may be made through, debit card/Credit Card/Net Banking/Paytmupto17 October 2021 (up to 10:00 P.M.).No challenge will be entertained without receipt of the processing fee online. The Challenges will not be accepted through any other mode (other than online).”

However, the challenge which was made by the candidates will be verified by the subject experts and based on the answer key finalized by the experts. The final answer keys will be declared along with the NEET UG 2021 results. Candidates will be able to check the NEET UG 2021 results from the official website https://neet.nta.nic.in/

“No individual candidate will be informed about the acceptance/non-acceptance of his/her challenge. No challenge will be entertained after 17 October 2021 (09:00 P.M.),” NTA mentioned.

Easy steps to check your NEET UG 2021 results

Step 1: Go to the official website https://neet.nta.nic.in/

Step 2: Click on the link which is given to download the NEET UG results

Step 3: Enter the required credentials

Step 4: Your NEET UG 2021 results will be displayed (Download for future reference)

NEET UG 2021 Results: to be declared: Check out your results Directly.

NTA (National Testing Agencies) will be releasing the NEET-UG 2021 results soon. Aspirants can check out their results directly on the official website. https://neet.nta.nic.in/https://neet.nta.nic.in/

NEET UG 2021 was conducted on September 12, 2021 (i.e., Sunday) by the NTA. It was conducted in 13 languages in offline mode (pen and paper mode) following all the Covid guidelines and protocols around 16.14 lakh candidates registered for NEET-UG 2021, and over 95% of the candidates who had registered appeared for the NEET UG exam, There were almost 3,800 centres in across India.

This NEET-UG 2021 is a uniform entrance examination for admission to MBBS, BDS, BAMS, BHMS, and many other medical UG courses in approved and recognised institutions.

Easy steps to check your NEET UG 2021 results

Step 1: Go to the official website of NEET 2021 (click here – https://neet.nta.nic.in/ )

Step 2: Click “Result-NEET (UG) 2021”

Step 3: Enter the required credentials of NEET 2021.

Step 4: Your NEET UG 2021 results will be displayed (Download for future reference)

All the Best for results - ICCC team