రాజస్థాన్ MBBS/BDS మెడికల్ కాలేజెస్ అడ్మిషన్స్

రాజస్థాన్‌లో MBBS/BDS అడ్మిషన్ కోరుకునే మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ సొసైటీ కాలేజీలు, RUHS CMS, ప్రైవేట్ మెడికల్ మరియు డెంటల్ కాలేజీలలోని అన్ని స్టేట్ కోటా సీట్లకు (మేనేజ్‌మెంట్/ఎన్‌ఆర్‌ఐ సీట్లతో సహా) సెంట్రలైజడ్ అడ్మిషన్ల కోసం తమను తాము నమోదు చేసుకోవాలి. కమిషన్ ప్రక్రియ ద్వారా వారి అప్లికేషన్ను పూరించాలి. రాజస్థాన్, MBBS/BDS అడ్మిషన్  NEET-UG లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా జరుగుతుంది. NEET-UG పరీక్షలో అర్హత సాధించి, అర్హత గల అభ్యర్థులు మాత్రమే రాజస్థాన్, MBBS / BDS అడ్మిషన్ కోసం అప్లికేషన్ను అప్లై చేయగలరు.

NEET-UG మెడికల్ & డెంటల్ అడ్మిషన్/కౌన్సెలింగ్ బోర్డ్ or www.rajugmedical2020.

రాజస్థాన్ మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ వెబ్‌సైట్ కోసం ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్

సీట్ మ్యాట్రిక్స్

రెగ్యులేటరీ ప్రకారం, 3 రకాల సీట్లు ఉన్నాయి అవి – ప్రభుత్వ సీటు, మేనేజ్‌మెంట్ సీటు మరియు NRI సీటు.

Participating Medical collegeTypeGovt. seatMgmt. SeatNRI seat
American Int. Inst. of Med. Sc., UdaipurPrivate12723
Ananta Institute of Med. Sc., RajsamandPrivate12723
Geetanjali MC, UdaipurPrivate (Govt. Fee seats)10__
Geetanjali MC, UdaipurPrivate20238
GMC, BarmerGovt. Society (RajMes)464519
GMC, BharatpurGovt. Society (RajMes)535223
GMC, BhilwaraGovt. Society (RajMes)535322
GMC, ChuruGovt. Society (RajMes)535322
GMC, DungarpurGovt. Society (RajMes)535322
GMC, KotaGovt.19415
GMC, PaliGovt. Society (RajMes)535322
S.K. GMC, SikarGovt. Society (RajMes)353515
Jaipur National University, JaipurPrivate12723
JLN MC, AjmerGovt.19315
JMC, JhalawarGovt. Society707030
MG MC, JaipurPrivate12723
NIMS, JaipurPrivate12723
Pacific Insti.of MS, UdaipurPrivate12723
Pacific MC &Hospital, UdaipurPrivate12723
RNT MC, UdaipurGovt.19515
RUHS CMS, JaipurRUHS (Govt. University)535222
SMS MC, JaipurGovt.209
SN MC, JodhpurGovt.208
SP MC, BikanerGovt.208
Total seats2776665242

ప్రైవేట్ కళాశాలల ఫీజు

StreamCollegeTypeGovt. seat 
tuition fee/
year
(Male)
Govt. seat
tuition 
fee / year
(Female 
/ SC/ST)
Gen. seat 
tuition 
fee/ year
Manage
ment 
seat tuition
 fee/
year
NRI seat
tuition
fee/
year
MedicalNIMS, 
Jaipur
Private—-—-18000002500000—-
MedicalPacific Insti.
of MS,
Udaipur
Private—-—-21000002800000—-
MedicalPacific MC &
 Hospital,
 Udaipur
Private—-—-20500002450000—-
MedicalGeetanjali
 MC,
Udaipur
Private
 (Govt.
Feeseats)
1512515125—-—-—-
MedicalAmerican Int.
 Inst. of 
Med. Sc.,
Udaipur
Private—-—-1320000  2250000—-
MedicalAnanta 
Institute
of Med. Sc.,
 Rajsamand
Private—-—-1320000 2200000—-
MedicalGeetanjali 
MC,
Udaipur
Private—-—-18000002600000—-
MedicalJNU Institute
for Med. 
Sc. & RC,
Jaipur
Private—-—-19500002550000—-
MedicalMG MC,
Jaipur
Private—-—-15000002675000—-

ప్రభుత్వ కళాశాలల ఫీజు

StreamCollegeTypeGovt.seat
 tuition fee
/year (Male)
Govt. seat
tuition 
fee/year
(Female /
 SC/ST)
Management 
set tuition 
fee/
year
NRI seat
tuition 
fee/year
MedicalGMC, KotaGovt.4053525410—-30000 USD
MedicalJLN MC, AjmerGovt.4053525410—-30000 USD
MedicalRNT MC, 
Udaipur
Govt.4053525410—-30000 USD
MedicalSMS MC, JaipurGovt.4053525410—-—-
MedicalSN MC, JodhpurGovt.4053525410—-—-
MedicalSP MC, BikanerGovt.4053525410—-—-
MedicalRUHS CMS,
Jaipur
RUHS (Govt.
 University)
234262342672878530000 USD+INR
 8785
MedicalJMC, JhalawarGovt. Society234262342672878530000 USD +INR 8785
MedicalGMC, BarmerGovt. Society
 (RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGMC, BharatpurGovt. Society 
(RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGMC, BhilwaraGovt. Society
 (RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGMC, ChuruGovt. Society
 (RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGMC, 
Dungarpur
Govt. Society 
(RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGMC, PaliGovt. Society 
(RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalS.K. GMC, 
Sikar
Govt. Society 
(RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGeetanjali MC, UdaipurPrivate (Govt.
 Fee seats)
1512515125—-—-

Rajasthan MBBS/BDS Admission (Medical Colleges)

The medical aspirants seeking MBBS/BDS admission at Rajasthan will have to register themselves for the Centralized admissions to all State Quota seats (including Management/NRI seats) in all Government, Govt. Society Colleges, RUHS CMS, and Private Medical and Dental colleges. commission process by filling out their application form. Rajasthan, MBBS/BDS admission is done on the basis of marks secured in NEET-UG. Candidates who will qualify NEET-UG Exam and meet the eligibility requirements only can register and fill the application form for Rajasthan, MBBS / BDS  admission.

 NEET UG Medical & Dental Admission/Counseling Board or www.rajugmedical2020.

SEAT MATRIX

As per the regulatory body, there are 3 types of seats, namely – Government seat, Management seat, and NRI seat.

Participating Medical collegeTypeGovt. seatMgmt. SeatNRI seat
American Int. Inst. of Med. Sc., UdaipurPrivate12723
Ananta Institute of Med. Sc., RajsamandPrivate12723
Geetanjali MC, UdaipurPrivate (Govt. Fee seats)10
Geetanjali MC, UdaipurPrivate 20238
GMC, BarmerGovt. Society (RajMes)464519
GMC, BharatpurGovt. Society (RajMes)535223
GMC, BhilwaraGovt. Society (RajMes)535322
GMC, ChuruGovt. Society (RajMes)535322
GMC, DungarpurGovt. Society (RajMes)535322
GMC, KotaGovt.19415
GMC, PaliGovt. Society (RajMes)535322
S.K. GMC, SikarGovt. Society (RajMes)353515
Jaipur National University, JaipurPrivate12723
JLN MC, AjmerGovt.19315
JMC, JhalawarGovt. Society707030
MG MC, JaipurPrivate12723
NIMS, JaipurPrivate12723
Pacific Insti.of MS, UdaipurPrivate12723
Pacific MC &Hospital, UdaipurPrivate12723
RNT MC, UdaipurGovt.19415
RUHS CMS, JaipurRUHS (Govt. University)535222
SMS MC, JaipurGovt.209
SN MC, JodhpurGovt.208
SP MC, BikanerGovt.208
Total seats 2776665242
Fee Structure(Private Colleges)
StreamCollegeTypeGovt. seat tuition fee/year (Male)Govt. seat tuition fee / year(Female / SC/ST)Gen. seat tuition fee/ yearManagement seat tuition fee/yearNRI seat tuition fee/year
MedicalNIMS, JaipurPrivate—-—-18000002500000—-
MedicalPacific Insti.of MS, UdaipurPrivate—-—-21000002800000—-
MedicalPacific MC & Hospital, UdaipurPrivate—-—-20500002450000—-
MedicalGeetanjali MC, UdaipurPrivate (Govt. Feeseats)1512515125—-—-—-
MedicalAmerican Int. Inst. of Med. Sc., UdaipurPrivate—-—-1320000  2250000—-
MedicalAnanta Institute of Med. Sc., RajsamandPrivate—-—-1320000  2200000—-
MedicalGeetanjali MC, UdaipurPrivate—-—-18000002600000—-
MedicalJNU Institute for Med. Sc. & RC, JaipurPrivate—-—-19500002550000—-
MedicalMG MC, JaipurPrivate—-—-15000002675000—-
Fee Structure(Government Colleges)
StreamCollegeTypeGovt.seat tuition fee/year (Male)Govt. seat tuition fee/year(Female / SC/ST)Management set tuition fee/yearNRI seat tuition fee/year
MedicalGMC, KotaGovt.4053525410—-30000 USD
MedicalJLN MC, AjmerGovt.4053525410—-30000 USD
MedicalRNT MC, UdaipurGovt.4053525410—-30000 USD
MedicalSMS MC, JaipurGovt.4053525410—-—-
MedicalSN MC, JodhpurGovt.4053525410—-—-
MedicalSP MC, BikanerGovt.4053525410—-—-
MedicalRUHS CMS, JaipurRUHS (Govt. University)234262342672878530000 USD+INR 8785
MedicalJMC, JhalawarGovt. Society234262342672878530000 USD +INR 8785
MedicalGMC, BarmerGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGMC, BharatpurGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGMC, BhilwaraGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGMC, ChuruGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGMC, DungarpurGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGMC, PaliGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalS.K. GMC, SikarGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGeetanjali MC, UdaipurPrivate (Govt. Fee seats)1512515125—-—-

ಬನ್ನಿ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ MBBS/BDS ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಯಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಂಯೋಜಿತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ (DMER) ಹರಿಯಾಣ  ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ.ಹರಿಯಾಣ, MBBS/BDS ಪ್ರವೇಶವನ್ನು NEET ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹರಿಯಾಣ MBBS / BDS ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.DMER ಹರಿಯಾಣ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ (ರೌಂಡ್ 1 (ಆನ್‌ಲೈನ್), ರೌಂಡ್ 2 (ದೈಹಿಕ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್), ಮತ್ತು ಮಾಪ್-ಅಪ್ ರೌಂಡ್ (ದೈಹಿಕ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಸುತ್ತು, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10x ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ದಣಿದಿರಬೇಕು.

NAME OF COLLEGES (GOVERNMENT)NO. OF MBBS SEATS
Kalpana Chawla Government Medical College, Karnal120
ESIC Medical College, Faridabad100
SHKM Government Medical College Nalhar, Mewat120
BPS Govt. Medical College for Women, Khanpur Kalan, Sonepat120
Pt. B.D. Sharma PGIMS Rohtak250
(GOVERNMENT AID)
Maharaja Agrasen Medical College
(FUNCTIONAL PRIVATE MEDICAL COLLEGES)
SGT Medical College & Research Institute Budhera, Gurgaon (Private University)150
M.M College of Medical Sciences College, Mullana, Ambala (Deemed University)150
World College of Medical Sciences, Jhajjar (No admissions in session 2017-18 as per orders of MOHFW, Government of India)150
NC Medical College & Hospital, Israna, Panipat150
Adesh Medical College & Hospital, Shahabad, Kurukshetra150
Al-Falah School of Medical Science & Research Centre, Village Dhoj Tikri Khera, Faridabad150

GOVERNMENT COLLEGES

MBBS Degree CourseFees. Loan Amount.
1st Year80,000/- 9,20,000/ 
2nd Year88,000/ 9,12,000/
3rd Year 96,800/  9,03,200/
4th Year 1,06,480/8,93,520/
Total3,71,280/- 36,28,720/-

PRIVATE COLLEGES

Provisional fee/fund & Security structure for MBBS Batch – 2020  (Maharaja Agrasen Medical College, Agroha)

1.College Tuition feeRs. 180000/-(Per annum for 5 years)
2.Hostel FeeRs. 19000/(Per annum for 4 years 6 months)
3.Electricity ChargesRs. 9000/-(Per annum for 4 years 6 months)
4.Amalgamated fundRs. 1500/-(Per annum for 5 years)
5.University FeeRs. 3840/-(Per annum for 5 years)
6.University Exam FeeRs. 2500/-(Per annum for 5 years)
7.SecuritiesRs. 30000/-(One Time – Refundable)
8.Caution MoneyRs. 6000/-(One Time – Refundable)
Total Amount at the time of admission – Rs. 2,51,840/-

Provisional fee/fund & Security structure for NRI Students of MBBS Batch – 2020

1.NRI Tuition feeThe US $ 75000(US $ 25000 at the time of admission & US $ 12500 each year for the next four years)
2.College Tuition feeRs. 180000/-(Per annum for 5 years)
3.Hostel FeeRs. 19000/-(Per annum for 4 years 6 months)
4.Electricity ChargesRs. 9000/-(Per annum for 4 years 6 months)
5.Amalgamated fundRs. 1500/-(Per annum for 5 years)
6.University FeeRs. 3840/-(Per annum for 5 years)
7.University Exam FeeRs. 2500/-(Per annum for 5 years)
8.SecuritiesRs. 30000/-(One Time – Refundable)
9.Caution MoneyRs. 6000/-(One Time – Refundable)
Total Amount at the time of admission – US Dollar 25,000 + Rs. 2,51,840/-
FEES 2020-21
 College security money (refundable)Management Quota Management NRI Quota
Adesh Medical College & Hospital, Shahabad, Kurukshetra2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Securities deposit (refundable) Management Quota Management NRI Quota
NC Medical College & Hospital, Israna, Panipat2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Securities deposit (refundable) Management Quota Management NRI Quota
World College of Medical Sciences & Research2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Caution Money (One time) (Refundable) (in Rs.)Management Quota Management NRI QuotaCaution Money (One time) (Refundable) (in US Dollar
Faculty Of Medicine And Health Science SGT University 2,00,000/-18L40275$ $4,475 
FEES
 Govt QuotaManagement Quota Management NRI Quota
Al-Falah institute of Medical Sciences (Minority) 14.25L28600$
SEAT MATRIX
 Govt QuotaAIQManagement Quota Management NRI QuotaManagement Quota (Muslims)
Government College85%15% –
Pt.B.D.Sharma University of Health Sciences, Rohtak( Private College)50%42%08% –
SGT University & PDM University, Bahadurgarh25%60%15% –
al-Falah institute of Medical Sciences, Faridabad Private College (Minority)42.515%42.5%

வாருங்கள், ஹரியானாவில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்

ஹரியானாவில் MBBS/BDS சேர்க்கைக்கு விரும்பும் மருத்துவ ஆர்வலர்கள் ஒருங்கிணைந்த மையப்படுத்தப் பட்ட கவுன்சிலிங் துறை மூலம்தங்களைப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். ஹரியானாவின் மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி (DMER) விண்ணப்ப படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து.ஹரியானா, எம்பிபிஎஸ்/பிடிஎஸ் சேர்க்கை நீட் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் நடைபெறுகிறது. நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று தகுதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் விண்ணப் பதாரர்கள் ஹரியானா எம்பிபிஎஸ் / பிடிஎஸ் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப படிவத்தை மட்டுமே பதிவு செய்து நிரப்ப முடியும். DMER ஹரியானா கவுன் சிலிங் மூன்று சுற்றுகளாக (சுற்று 1 (ஆன்லைன்), சுற்று 2 (உடல்ஆலோசனை) மற்றும்மாப்-அப்சுற்று (உடல்ஆலோசனை) நடத்தப்படுகிறது. காலியாக உள்ள இடங்களின் எண்ணிக்கை x ஆகஇருந்தால், நான்காவது சுற்று கல்லூரி சுற்று.பதிவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் 10x பட்டியல் கல்லூரிக்கு அனுப்பப்படும், மேலும் தகுதியின் அடிப்படையில் கண்டிப்பாக தீர்ந்து விட வேண்டும்.

கல்லூரிகளின் பெயர் (அரசு கல்லூரிகள்)NO. OF MBBS SEATS
Kalpana Chawla Government Medical College, Karnal120
ESIC Medical College, Faridabad100
SHKM Government Medical College Nalhar, Mewat120
BPS Govt. Medical College for Women, Khanpur Kalan, Sonepat120
Pt. B.D. Sharma PGIMS Rohtak250
(அரசு உதவி) (GOVERNMENT AID)
Maharaja Agrasen Medical College
(செயல்பாட்டு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள்)
SGT Medical College & Research Institute Budhera, Gurgaon (Private University)150
M.M College of Medical Sciences College, Mullana, Ambala (Deemed University)150
World College of Medical Sciences, Jhajjar (No admissions in session 2017-18 as per orders of MOHFW, Government of India)150
NC Medical College & Hospital, Israna, Panipat150
Adesh Medical College & Hospital, Shahabad, Kurukshetra150
Al-Falah School of Medical Science & Research Centre, Village Dhoj Tikri Khera, Faridabad150
SEAT MATRIX (சீட் மேட்ரிக்ஸ்)
 Govt QuotaAIQManagement Quota Management NRI QuotaManagement Quota (Muslims)
Government College85%15% –
Pt.B.D.Sharma University of Health Sciences, Rohtak( Private College)50%42%08% –
SGT University & PDM University, Bahadurgarh25%60%15% –
al-Falah institute of Medical Sciences, Faridabad Private College (Minority)42.515%42.5%
அரசு கல்லூரிகள்

MBBS Degree CourseFees. Loan Amount.
1st Year80,000/- 9,20,000/ 
2nd Year88,000/ 9,12,000/
3rd Year 96,800/  9,03,200/
4th Year 1,06,480/8,93,520/
Total3,71,280/- 36,28,720/-
தனியார் கல்லூரிகள்

Provisional fee/fund & Security structure for MBBS Batch – 2020 (Maharaja Agrasen Medical College, Agroha)

1.College Tuition feeRs. 180000/-(Per annum for 5 years)
2.Hostel FeeRs. 19000/(Per annum for 4 years 6 months)
3.Electricity ChargesRs. 9000/-(Per annum for 4 years 6 months)
4.Amalgamated fundRs. 1500/-(Per annum for 5 years)
5.University FeeRs. 3840/-(Per annum for 5 years)
6.University Exam FeeRs. 2500/-(Per annum for 5 years)
7.SecuritiesRs. 30000/-(One Time – Refundable)
8.Caution MoneyRs. 6000/-(One Time – Refundable)

Total Amount at the time of admission – Rs. 2,51,840/-

Provisional fee/fund & Security structure for NRI Students of MBBS Batch – 2020

1.NRI Tuition feeThe US $ 75000(US $ 25000 at the time of admission & US $ 12500 each year for the next four years)
2.College Tuition feeRs. 180000/-(Per annum for 5 years)
3.Hostel FeeRs. 19000/-(Per annum for 4 years 6 months)
4.Electricity ChargesRs. 9000/-(Per annum for 4 years 6 months)
5.Amalgamated fundRs. 1500/-(Per annum for 5 years)
6.University FeeRs. 3840/-(Per annum for 5 years)
7.University Exam FeeRs. 2500/-(Per annum for 5 years)
8.SecuritiesRs. 30000/-(One Time – Refundable)
9.Caution MoneyRs. 6000/-(One Time – Refundable)
Total Amount at the time of admission – US Dollar 25,000 + Rs. 2,51,840/-
FEES 2020-21
 College security money (refundable)Management Quota Management NRI Quota
Adesh Medical College & Hospital, Shahabad, Kurukshetra2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Securities deposit (refundable) Management Quota Management NRI Quota
NC Medical College & Hospital, Israna, Panipat2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Securities deposit (refundable) Management Quota Management NRI Quota
World College of Medical Sciences & Research2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Caution Money (One time) (Refundable) (in Rs.)Management Quota Management NRI QuotaCaution Money (One time) (Refundable) (in US Dollar
Faculty Of Medicine And Health Science SGT University 2,00,000/-18L40275$ $4,475 
FEES 2020-21
 Govt QuotaManagement Quota Management NRI Quota
Al-Falah institute of Medical Sciences (Minority)14.25L28600$