எந்த கோர்ஸ் மற்றும் கேரியரைத் தேர்ந்தெடுப்பது பற்றி குழப்பம்?

நாங்கள் இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் உள்ள உயர் கல்லூரிகளில் பரிந்துரைகளை வழங்குகிறோம். மாணவர்களுக்கு நாங்கள் வழங்கும் தகவல்...குறைந்த தொகுப்புகளுடன் இருக்கைகளைப் பெறுவதற்கான சாத்தியம் இங்கே.அனைத்து மாணவர்களுடனும் புதுப்பித்த ஆலோசனை அறிவிப்புகள் பகிரப்பட்டுள்ளன,விண்ணப்ப எச்சரிக்கை,R1, R2, Mop-Up Round இன் சீட் ஒதுக்கீடு முடிவுகள்,என்ஆர்ஐ ஆவணப்படுத்தலுக்கான வழிகாட்டுதல் –எம்சிசி மற்றும் மாநில ஆலோசனை,தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி -என்ஆர்ஐ /மேலாண்மை இருக்கை கட்டண புதுப்பிப்பு,நிபுணர்களிடமிருந்து தொலைபேசி ஆலோசனை ஆதரவு (மாலை 3 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை), திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை.

VISWABHARATHI MEDICAL COLLEGE(VMC)

VMC-COLLEGE 

Viswabharathi Medical College was established in 2014 with an intake of 150 MBBS seats located at Kurnool town Andhra Pradesh. It’s a  judicial capital of Andhra Pradesh.  It formerly served as the capital of Andhra State before being shifted to Hyderabad later on. College is 20 km from Kurnool Bus station and 22 km from railway station. 50 km from Airport. VMC is recognized by Govt of India and National Medical Commission (NMC) affiliated to Dr.NTR University of Health Sciences, Vijayawada. Viswabharathi Medical College is strategically located in socially backward, poverty stricken and with low literacy rate Rayalaseema region, so it was very appropriate to establish a medical institute with the like of Viswabharathi medical College to help the underprivileged and poor with the health care facilities provided.

Viswabharathi Medical College with 150 MBBS and 51 Postgraduate seats training medical students. VMC has Four Lecture Halls with air conditioning,  gallery type.  Three with seating capacity for 180 students each & one with 350 students. Lecture theatres are provided with necessary independent audio-visual aids including overhead projector, slide projector, LCD projector and a microphone. A modern and state of the art Auditorium and Examination Halls in the main building helps students access and facilitate better equipped Preparations. Separate accommodation for boys and girls, which varies from single occupancy to three in a room, these hostels have independent libraries in their respective buildings. Two Gymnasiums with Multigym, Treadmill, Weights Abdominals, Gazelles, Hydrotherapy Pool. Games and Sports like Football, Cricket, Throw Ball, Basketball, Table Tennis are popular here in the student community. A Digital Library equipped with more than 5000 books and few journals is available. Accommodation is provided  to teaching and non teaching staff.

VMC-HOSPITAL

VMC hospital with 650 teaching beds spread in a vast area of built up area. Hospital is located in Penchikalapadu village close to Kurnool city on the way to Kodumur. Patients from 2 to 3 districts visit the hospital which is centrally located in the southern part of Andhra Pradesh. Kurnool and surrounding areas are thickly populated and surrounded by hilly regions including the Tribes. Mr. Lakshmi Kantha Reddy started this hospital in 2014 with a motto to provide relief and assistance  and provide free medical services to the poor patients. Modular operation theatres and well equipped Laboratories, Radiology department plays a major role in support and service and patients visiting this hospital. ICCU, ICU,NICU working round the clock in emergency and casualty. Blood bank work round the clock 24/7 to serve the local patients to tackle any emergency. VMC  conducts blood grouping camps in other institutes & companies and maintains a voluntary blood donor database to help the local patients. Surgical Departments like OBG, General Surgery, Ophthalmology, Orthopedic and ENT with efficient doctors performing critical operations providing top class health care to the public. Well established Medical departments like General Medicine, Dermatology, Pediatrics’, TB&CD and Psychiatry  make an average appearance of 500 outpatients and 150 inpatients per day. Management has provided Buses from surrounding rural and remote areas for the patients to reach the hospital of their health care issues.

Maharajah Institute of Medical Sciences (MIMS)

Maharajah Institute of Medical Sciences runs under Sri Rama Educational Trust promoted by  Sri Alluri Murthy Raju an educationist who also established technical and management institutions in Andhra Pradesh. MIMS is located at Vizianagaram Andhra Pradesh well connected by Road and Rail. Visakhapatnam Airport is 60 km from college. In the year 2002 MIMS started with 100 MBBS seats and extended to 150 later by building advanced infrastructure. MIMS is recognized by Govt of India and National Medical Commission (NMC) affiliated to Dr. NTR University of Health Sciences, Vijayawada. 

MIMS-COLLEGE

Maharajah Institute of Medical College with 150 MBBS and 94 Postgraduate seats training medical students. MIMS has Four Lecture Halls with air conditioning,  gallery type.  Three with seating capacity for 180 students each & one with 350 students. Lecture theatres are provided with necessary independent audio-visual aids including overhead projector, slide projector, LCD projector and a microphone. A modern and state of the art Auditorium and Examination Halls in the main building helps students access and facilitate for better equipped Preparations. Separate accommodation for boys and girls, which varies from single occupancy to three in a room, these hostels have independent library in their respective buildings. Two Gymnasiums with Multigym, Treadmill, Weights Abdominals, Gazelles, Hydrotherapy Pool. Games and Sports like Football, Cricket, Throw Ball, Basketball, Table Tennis are popular here in the student community. Centralized air conditioned Library digitally equipped having more than 10000 books and few journals is available. Accommodation is provided  to teaching and non teaching staff.

 MIMS-HOSPITAL 

MIMS hospital with 830 teaching beds spread in a vast area. Hospital is located in Nellimarla village close to Vizianagaram city. Patients from 2 to 3 districts visit as the hospital is centrally placed in north east part of Andhra Pradesh. Vizianagaram and surrounding areas are thickly populated with hilly regions and their Tribes. Mr. Murthy Raju started this hospital in 2002 with a motto to provide relief and assistance to victims of natural calamities, and provide free medical services to the poor patients. Modular operation theatres and well equipped Laboratories, Radiology department plays a major role in support and service and patients visiting this hospital. ICCU, ICU,NICU working round the clock in emergency and casualty. Blood bank work round the clock to serve the local patients to tackle any emergency. Apart from the routine blood donation, cross matching and comb’s test, MIMS also conducts blood grouping camps in other institutes & companies and maintain a voluntary blood donor database to help our patients. Surgical Departments like OBG, General Surgery, Ophthalmology, Orthopedic and ENT with efficient doctors performing critical operations providing top class health care to public. Well established Medical departments like General Medicine, Dermatology, Pediatrics’, TB&CD and Psychiatry  make an average appearance of 500 outpatients and 150 inpatients per day. Management has provided Buses from surrounding rural areas for the patients to reach the hospital. 

Chalmada AnandRao Institutes of Medical Sciences (CAIMS)

Chalmada AnandRao Institutes of Medical Sciences (CAIMS), 1000 bedded Hospital established in 2003 run by Arihant Educational Society, located in unpolluted and serene surroundings within 10 minutes distance from Karimnagar town on Ramagundam Rajiv Highway at Bommakal, Karimnagar. It is situated approx 200 Kms from  Rajiv Gandhi International airport Hyderabad about 3 Hours drive by Road and 84 Km from Warangal Railway Station .CAIMS is recognized by the Govt.of India and National Medical Commission (NMC) and affiliated to Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences (KNRUHS) Warangal, Telangana.

CAIMS MEDICAL COLLEGE

Chalmada AnandRao Institutes of Medical Sciences(CAIMS), started in the year 2003 spread in 35 acres with all Modern facilities at Karimnagar District head quarter. It has been successfully running MBBS course with an annual intake of 150 students for the last 18 years. Apart from MBBS CAIMS is having 121 seats in 19 departments PG degree and PG Diploma and 3 seats in 2 Super-Speciality departments. Training hospital is established in the north east of Telangana covering untouched areas with an intention to provide best quality medical education. With the continuous efforts of CAIMS management it stood 35th place in All India Govt/Private Medical colleges one of the survey conducted by The week magazine. The ambitious desire of the management is to establish CAIMS as a premier medical college and teaching hospital in the country. Students are trained theoretically, practically and clinically under the watchful eyes of the decades of experienced faculty and college provides the best of facilities for the students to grow as well trained medical graduates. It’s a pledge of CAIMS to create centre for excellence for providing medical care, education and Research,to develop patterns of teaching in post graduate level so has to set a high standard of medical education and to deliver health care to the aged, Cancer, Cardiac Care, Women’s Health, and Community Services to all the needy.Well designed Lecture Halls encouraging students to participate in class room study and also a Digital Library to facilitate the students with updated material in the form of thoushands of books to refer and CDROMs etc to enhance and keep it up with the present day requirements.The campus also provides sophisticated Hotels for Boys and Girls are designed separately including the teaching and non teaching staff and Nursing School students quarters. Huge auditorium encourage students and management to conduct and participate inter college and inter state university competition.

CAIMS HOSPITAL

Hospital has a separate block in the same campus. Hospital  building has three clinical and para-clinical departments  having 1000 beds. The hospital is a Multi speciality and has qualified and competent staff and deals with all kinds of medical and surgical needs of patients. The hospital functions 24 hours for all days and also provides emergency services. In addition to the General beds in different specialities, there are specialized wards having 5 beds each is ICU, ICCU, SICU, PICU/NICU, RICU and OBG Casualty. The present Out Patient inflow is more than 450 per day with the spread of the hospital popularity increasing day by day. This hospital has specialized facilities with CT Scan and MRI apart from the Sophisticated Radiology department. The services are all free and patients are given treatment on par with any corporate hospital with maximum care and attention.MEDICAL Departments consists of General Medicine Pediatrics Psychiatry Pulmonary Medicine Dermatology & STD Radio-Diagnosis Physical Medicine & Rehabilitation SURGICAL General Surgery Obstetrics &Gynecology Orthopedic Surgery Ophthalmology ENT Anaesthesiology & Critical Care Dentistry HIGHER SPECIALTY Neurology Cardiology Urology Plastic Surgery Neurosurgery.

MALLA REDDY MEDICAL COLLEGE FOR WOMEN (MRMCW)SVS MEDICAL COLLEGE (SVSMCH)
Dr. PATNAM MAHENDER REDDY INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (PMRIMS)Prathima Institute of Medical Sciences, Karimnagar
List of courses in Chalmada AnandRao Institutes of Medical Sciences 
Course nameAnnual intake
M.B.B.S.150
Post graduate Courses 
MD – General Medicine12
MD – Pharmacology3
MD – Social & Preventive Medicine4
MS – General Surgery12
MD – Anaesthesiology18
MS – Orthopaedics8
MD/MS – Obstetrics & Gynaecology9
MD – Paediatrics9
MD – Radio Diagnosis/Radiology11
MD/MS – Ophthalmology4
MD – Pathology7
MD – Microbiology2
MD – Dermatology , Venereology & Leprosy4
MS – ENT4
MD/MS – Anatomy3
MD – Psychiatry3
MD – Bio-Chemistry2
MD – Physiology3
MD – Tuberculosis & Respiratory Diseases3
TOTAL 
Super Specialty 
M.Ch – Urology/Genito-Urinary Surgery1
M.Ch – Neuro Surgery3
ADMISSION PROCEDURE

Chalmada AnandRao Institutes of Medical Sciences(CAIMS) Counselling for MBBS (NEET-UG) and Postgraduate Courses (NEET-PG) in Telangana will be conducted by Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences (KNRUHS), Warangal. Under KNRUHS, the Counselling procedure is divided into Convener quota-CQ (Govt.) and Management Quota(MQ1 & MQ2)Domicile(Local) students of Telangana Qualified in NEET-UG and NEET-PG are eligible to participate in the counselling process for which a separate notification is published. For Convener Quota in Telangana, KNRUHS conducts 3 or 4 rounds of counselling followed by Mop Up round. If required, Extended Mop-Up Round Counselling will be done.

Students from all India and Telangana are eligible to participate in the Management Quota Seats for which a separate notification is published. For Management Quota KNRUHS conducts Two Rounds of Counselling followed by Mop Up Round. If required, an Extended Mop Up Round Counselling follows.

To learn more about Telangana NEET-UG Counselling Process CLICK HERE

MAMATA MEDICAL COLLEGE, KHAMMAM

Mamata Medical College Khammam, established in the year 1998 under  Mamata Educational society, Founded by Sri Puvvada Nageswara Rao, who is a renowned politician , a social worker and by dedication educationist and philanthropist of repute. MMC, Khammam has an intake of 150 MBBS seats which is recognized by the Govt of India and National Medical Commission (NMC),affiliated to Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences (KNRUHS) Warangal, Telangana. MMC, Khammam is strategically located by connecting both Telangana and Andhra Pradesh. Khammam well known Railway junction having connectivity from all corners of India. Both Rajiv Gandhi International Airport Hyderabad and Amravathi Regional Airport Vijayawada are placed almost at 150 kms. Road network is well connected from Hyderabad and Vijayawada by Govt. and private Transport.

MAMATA-MEDICAL COLLEGE ,KAMMAM

Currently MMC Khammam is now run under the Dynamic leadership of Sri.Puvvada Ajay Kumar present Chairman of the college which has transferred to achieving new heights in medical education. Puvvada Ajay Kumar educationalist and politician’s foresight is to provide education and  medical facilities to all equally irrespective of their social or economic standing. Khammam geographically located in the eastern region of Telangana surrounded by forest and under developed areas was the main reason for providing proper medical care to people living in the forest forced P.Nageswara Rao to start the hospital. After establishment of Mamata college, Khammam it created an awareness and competition among the young students of rural areas and agencies.It has changed approach towards the importance of Medical Health and services in and around the underdeveloped areas. In 1998,MMC Khammam was functional in 40 acres covered with lush green cover which gradually transformed from training students with basic medical education to super specialty. At present college conducts 98 Post Graduate Programmes yearly in 20 different departments. 3 super speciality departments training 6 students. At Mamata college students are provided with the ultimate infrastructure  with 4 gallery lecture halls supported by high quality voice system attached demo rooms. Separate hostel for Boys and Girls and specially designed hostel for NRI students. With change in technology college opted and introduced E library continuing traditional one with 300seats. College has set up Auditorium having international standards.  Students of Mamata bagged 10 gold medals in UG and PG for the examinations conducted by the Dr. Kaloji Narayana University of Health Sciences, Warangal, Telangana during every academic year. An ultra modern Gym has been set up along with Indoor and Outdoor games. 

MAMATA- GENERAL HOSPITAL, KAMMAM

Mamata General Hospital operating with 1000 teaching beds covering medical and surgical departments. Intentions of Sri.P.Nageswara Rao is to provide advanced medical treatment to poor public at NO COST even after completion of 22 years Philanthropy of Rao can be seen at hospital. All elective surgeries are done free of cost. Due to this, free medication being run from last 22 years, the surrounding rural area population in Khammam district and neighboring districts prefer Mamata General Hospital as their choice hence students exposed to unmatched clinical material. Casualty works round the clock and managed in 3 shifts.  Total 25 beds are available in casualty area, casualty services for Obstetrics & Genecology are located in a separate block. Out Patient flow is high with average of 800 per day including departments like General Medicine, Orthopedics, OBG, Dermatology, ENT etc., well equipped ultra modern Operation theatres saving thousands of lives of the people who approach with critical complications. A.M.C. M.I.C.U I.C.C.U Neuro ICU MRI-1.5 Tesla (SIEMENS) MAGNETOM AVENTO TIM+DOT-18 CHANNEL SYSTEM SPIRAL CT SOMATOM SPIRIT DUAL SLICE, Computed Radiography, Ultrasound, 2D COLOUR DOPPLER. Mamata Hospital is empaneled under “Arogya Sree”, State Government, BSNL, Police Bhadratha etc. with facilities and empanelment in different organizations. The In Patient average at MMC Khammam is more than 500 per day. 

List of courses in Mamata Medical College Khammam
Course nameAnnual intake
M.B.B.S.150
Post graduate Courses 
MD – General Medicine12
MS – General Surgery8
MD – Anaesthesiology8
MS – Orthopaedics7
MD/MS – Obstetrics & Gynaecology9
MD – Paediatrics8
MD – Radio Diagnosis/Radiology7
MD/MS – Ophthalmology4
MD – Pathology4
MD – Microbiology2
MD – Dermatology , Venereology & Leprosy4
MS – ENT4
MD/MS – Anatomy3
MD – Psychiatry4
MD – Bio-Chemistry2
MD – Pharmacology2
MD – Social & Preventive Medicine2
MD – Physiology2
MD – Forensic Medicine2
MD – Tuberculosis & Respiratory Diseases4
TOTAL98
Super Specialty 
M.Ch – Urology/Genito-Urinary Surgery2
M.Ch – Neuro Surgery2
DM – Cardiology2
ADMISSION PROCEDURE

Mamata Medical College Khammam, Counselling for MBBS (NEET-UG) and Post graduate Courses (NEET-PG) in Telangana will be conducted by Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences (KNRUHS) Warangal. Under KNRUHS, Counselling procedure is divided into Convener quota-CQ (Govt.) and Management Quota(MQ1 & MQ2)Domicile(Local) students of Telangana Qualified in NEET-UG and NEET-PG are eligible to participate in the counselling process for which a separate notification is published. For Convener Quota in Telangana, KNRUHS conducts 3 or 4 rounds of counselling followed by Mop Up round. If required, Extended Mop-Up Round Counselling will be done.

Students from all India and Telangana are eligible to participate in the Management Quota Seats for which a separate notification is published. For Management Quota KNRUHS conducts Two Rounds of Counselling followed by Mop Up Round. If required, an Extended Mop Up Round Counselling follows.

To learn more about Telangana NEET-UG Counselling Process CLICK HERE

Apollo Medical College (AMC)

Apollo Medical College with a Mission to achieve and maintain excellence in all aspects of medical education and research for the benefit of humanity. AMC is committed to delivering quality healthcare of international standards to all. The Apollo Medical College is nestled in the heart of the charming city of Hyderabad, Telangana ,India. It is spread across10 acres of the Apollo Health City, located in the lush green area of Jubilee Hills. The Apollo Medical College is immensely proud of the achievements of its alumni. The alumni create an impact on medical education and research by volunteering their time and expertise.AMC, is situated 34 Kms from  Rajiv Gandhi International airport about 14 Kms from and about 30 Mins Drive secunderabad Railway Station. AMC is recognized by the Govt.of India and National Medical Commission (NMC) and affiliated to Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences, Warangal, Telangana.

Apollo Medical College

Journey of Apollo group stared in the year 1983 when Dr.C.Prathap Reddy Started Hospital in Chennai. Since then the group started spreading wings across india in establishing hospitals. In the year 2012 group has started teaching hospitals in Hyderabad and in 2015 in Chittoor.The state-of-the-art infrastructure and amenities of the Apollo Medical College provide an unparalleled learning experience to young aspiring physicians and surgeons.College is in Apollo health city of Hyderabad is in lush green area of Jubileehills heart of the city well connected to every inch of the city and with the academic and research centers, administrative blocks and teaching hospital, occupy nearly 250,000 square feet. The faculty at Apollo are distinguished members of research committees such as NACO, Indo-US granting agency, AHERF and ICMR.

Medical college and Hospital well connected to each other in the same campus within the radius of less than a kilometer. College infrastructure is very well advanced facilities with spacious class rooms, lecture halls, well maintained spacious auditorium. Central Library of the college is supporting the students with all modern and ancient books and advanced journals using digital platform. World class hostel facility for Boys and Girls.  Sports is an integral part of the curriculum here  the students have been exposed to varieties of fun-loving and heart-healthy games like Chess, Carom, etc with. The cafeteria at also provides hygienic, wholesome meals over Breakfast, Lunch & Dinner for all the Pupils

Apollo Medical Hospitals

General Hospital with 470+ beds attached is fully occupied all the time covering 13 clinical departments supported by 9 Pre and Para medical departments. The college has 8 ultra modern well equipped surgical operation theatres facilitating all types of critical surgeries. Foot Fall of Patients to college is enormous being one of the Premium Medical Institutions with the facilities provided and the accessibility of being in the heart of Hyderabad. The hospital is spread over two blocks Emergency rooms and ICUs are strategically placed on the ground floor for the benefit of patients and are fully equipped with the latest medical procedure equipment. Critical Care Specialists manage these facilities under the supervision of respective HODs. The hospital also provides 24*7 specialized services in the following departments, with the best doctors in the form of teaching staff as well as resident students.

List of courses in Apollo Medical College
Course nameAnnual intake
M.B.B.S.100
Post graduate Courses 
MD – General Medicine5
MS – General Surgery4
MD – Anaesthesiology4
MS – Orthopaedics3
MD – Paediatrics4
MD – Radio Diagnosis/Radiology5
MD – Microbiology2
MD/MS – Anatomy1
MD – Social & Preventive Medicine2
MD – Physiology1
TOTAL34
MALLA REDDY INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES(MRIMS)SDM College of Medical Sciences and Hospital, Dharwad
Mediciti Institute Of Medical Sciences(MIMS)Bhaskara Medical College(BMC)
ADMISSION PROCEDURE

Apollo Medical College, Counselling for MBBS (NEET-UG) and Post graduate Courses (NEET-PG) in Telangana will be conducted by Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences (KNRUHS) Warangal. Under KNRUHS, Counselling procedure is divided into Convener quota-CQ (Govt.) and Management Quota(MQ1 & MQ2)Domicile(Local) students of Telangana Qualified in NEET-UG and NEET-PG are eligible to participate in the counselling process for which a separate notification is published. For Convener Quota in Telangana, KNRUHS conducts 3 or 4 rounds of counselling followed by Mop Up round. If required, Extended Mop-Up Round Counselling will be done.

Students from all India and Telangana are eligible to participate in the Management Quota Seats for which a separate notification is published. For Management Quota KNRUHS conducts Two Rounds of Counselling followed by Mop Up Round. If required, an Extended Mop Up Round Counselling follows.

To learn more about Telangana NEET-UG Counselling Process CLICK HERE

RVM INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH CENTRE (RVMIMS and RC)

RVM Hospital (RVMH),located in Laxmakkapally village,Mulugu mandal,siddipet district.It is 34 Kms from secunderabad on ORR,Hyderabad to Karimnagar Highway.The Hospital functions under the RVM Charitable Trust with an outlook of being Philantrophic in Nature by serving the needy at minimal prices and delivered in treating the patients with considerable Empathy.There are around 26 lakh population residing in Siddhipet district which comprises of 46 Revenue Mandals, 5 Municipalaties and 1265 villages around.Established in 2016-17 with an intake of 150 MBBS seats and seats recognised by Govt. of India and National Medical Commission (NMC) affiliated to Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences(KNRUHS) Warangal Telangana.

RVMIMC & RC-COLLEGE

RVM HOSPITAL with team of qualified, trained and experienced doctors, nurses and professional counselors are on hand to offer assistance & guidance to men, women & children about health aspects including reproductive choices in a confidential and supportive atmosphere. RVM is well equipped medical infrastructure with a constructed building of over 1.5 lakh sq ft which includes Medical Center, Modern lecture hall, auditoriums, State of the art central library with unmatched volume of books, Lab facilities etc. Medical center offers high quality medical care to men, women and children by medical professionals backed up by the medical infrastructure with advanced medical technologies and one can find the best home care based on family centered philosophy providing exceptional treatment, care and warmth. RVM has a varies departments in Pediatrics, TB &Chest, DVL, Psychiatry, General Surgery, Orthopedics, Ophthalmology, ENT, Gynecology and Emergency Medicine. Separate Hostels for Boys and Girls available with all modern facilities. Gym is separate for Boys and Girls other than Gym Outdoor games and In door games creating sportiveness among the students. 

RVMIMC & RC HOSPITAL

RVMIMC teaching hospital with 900 bedded treating Patients  from all the surrrounding villages .Intergrating knowledge gained from several disciplines of clinically related problems and situations,the Data is collected through patient history and physical examination,procedureal and analytical skills,Proper use of technology,planning and effective diagnostic plan and empathy towards patients by giving them proper health care services and looking into the biological,psychological needs and family issues. Around 1.90 lac sft construction which includes all pre- clinical depts. Like Anatomy, Physiology , Biochemistry, microbiology, Pharmacology , forensic and also community and medicine dept.RVMIMC with its Operation theatres, ICU and Clinical and Non clinical departments

TRR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES(TRIMS)Dr. PATNAM MAHENDER REDDY INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (PMRIMS)
Mediciti Institute Of Medical Sciences(MIMS)Bhaskara Medical College(BMC)
ADMISSION PROCEDURE

RVM INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH CENTRE (RVMIMS & RC) Counselling for MBBS (NEET-UG) in Telangana will be conducted by Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences (KNRUHS), Warangal. Under KNRUHS, the Counselling procedure is divided into Convener quota-CQ (Govt.) and Management Quota(MQ1 & MQ2)Domicile(Local) students of Telangana Qualified in NEET-UG and NEET-PG are eligible to participate in the counselling process for which a separate notification is published. For Convener Quota in Telangana, KNRUHS conducts 3 or 4 rounds of counselling followed by Mop Up round. If required, Extended Mop-Up Round Counselling will be done.

Students from all India and Telangana are eligible to participate in the Management Quota Seats for which a separate notification is published. For Management Quota KNRUHS conducts Two Rounds of Counselling followed by Mop Up Round. If required, an Extended Mop Up Round Counselling follows.

To learn more about Telangana NEET-UG Counselling Process CLICK HERE

DR. VRK WOMENS MEDICAL COLLEGE (Empowering Women)

Exclusively Women’s Medical College under Muslim Minority established in the year 2010-11 with an annual intake of 100 students for MBBS Degree Course is approved the Govt.of india, National Medical Commission(NMC) and affiliated to Shri Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences, Warangal, Telangana. The Medical College belongs to Dr V R K Education Society. VRK Women’s college is located on the outskirts of Hyderabad at chilkur Village, about 29 KM from Rajiv Gandhi International Airport about 30 min by ORR and about 25 KM from Secunderabad Railway station about 40 min Drive.

VRK WOMEN’S COLLEGE

VRK Women’s Medical College is Promoted  by Dr. Vizarath Rasool Khan with a vision to empower the Girl Power in the field of Medical Education. It also helps the lower income group and poor family of Muslim Community Girls to peruse a career in the Nobel profession and fulfill their Dreams and feel proud to serve the society in the best possible way contributing to the improvement of  health in the community. The Buildings of the Medical College, Teaching Hospital, Students Hostels, Staff Quarters and other appurtenant Buildings are housed in a Unitary Campus of 26 Acres. The major land marks near the Medical College are A.P. Police Academy (APPA) and National Deer Park. The Medical College is located right opposite to the Mruguvani National Deer Park.

                                                                              VRK WOMEN’S HOSPITAL

 This Medical College is attached to a 500 Bed Teaching Hospital with all the necessary equipment and infrastructure as prescribed by the MCI. In addition to this, there is a separate Casualty  ward of 20 Beds and other Specialized Wards  with 5 Beds each namely; ICU, ICCU, RICU, PICU/NICU and Burns Ward. An Urban Health Centre is located at Langar House and a Rural Health Centre is located at Chilkur Village, Moinabad Mandal.Clinical board’s general specialities viz. Medicine, Surgery, OBG, Orthopaedics, Paediatrics, ENT, Ophthalmology, Pulmonology, Dermatology, Psychiatry, Anaesthesiology and Radiology and three paraclinical departments viz. Pathology, Microbiology and Biochemistry are working in the Hospital

MALLA REDDY MEDICAL COLLEGE FOR WOMEN (MRMCW)Deccan College of Medical Sciences(DCMS)
Dr. PATNAM MAHENDER REDDY INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (PMRIMS)TRR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES(TRRIMS)

ADMISSION PROCEDURE

VRK Women’s Medical College Counselling for MBBS (NEET-UG) in Telangana will be conducted by Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences (KNRUHS), Warangal. Under KNRUHS, the Counselling procedure is divided into Convener quota-CQ (Govt.) and Management Quota(MQ1 & MQ2)Domicile(Local) students of Telangana Qualified in NEET-UG and NEET-PG are eligible to participate in the counselling process for which a separate notification is published. For Convener Quota in Telangana, KNRUHS conducts 3 or 4 rounds of counselling followed by Mop Up round. If required, Extended Mop-Up Round Counselling will be done.

Students from all India and Telangana are eligible to participate in the Management Quota Seats for which a separate notification is published. For Management Quota KNRUHS conducts Two Rounds of Counselling followed by Mop Up Round. If required, an Extended Mop Up Round Counselling follows.

To learn more about Telangana NEET-UG Counselling Process CLICK HERE

MALLAREDDY INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES(MRIMS)

Mallareddy Institute of Medical Sciences(MRIMS) established in the academic year 2012-2013 with an intake of 150 MBBS students approved by the Govt.of India and recognised by National Medical Commission (NMC) affiliated to Kaloji Naraya Rao University of Health Sciences(KNRUHS) Warangal,Telangana. College is located at Suraram Village Medchal-Malkajgiri Mandal, Ranga Reddy District, outskirts of Hyderabad. MRIMS is 49 Kms from Rajiv Gandhi International airport with a 70 min drive and Approx 19 Kms drive and 40 minutes drive from the Secunderabad Railway Station and well connected by bus from all places of Hyderabad.

MRIMS MEDICAL COLLEGE

MRIMS is promoted by Malla Reddy Member of Legislative Assembly Telangana. Noted person in the education industry passionate in establishing educational institutions across Hyderabad. MRIMS is the brain child of Malla Reddy. At Mallareddy ensure that every Student of the institution learns in their personal and professional front by providing evidence-based health care, cutting edge research, and resourceful clinical education. Mallareddy granted 90 seats in different medical departments. MRIMS Medical Departments Include Pathology, Micorbiology, Pharmacology,Forensic Medicine,Community Medicine,General, ENT, Medicine, General Surgery, Paediatrics, Orthopaedics, Opthamology,Obstetrics and Gynecology, Psychiatry, Dermatology, Anaesthesia, Tuberculosis and Respiratory Diseases, Raiology and DVL. The College and the Hospital are situated in a sprawling campus comprising of 4 buildings. The College is equipped with Air Conditioned Lecture Halls with multimedia audio-visual aids and well equipped demonstration rooms and Laboratories attached with a 1050 bedded Teaching Hospital. Centralised A.C Library consist of text books pertaining to Medicine, with scientific journals & digital library is provided separately for educational purposes. Teaching staff consists of many renowned professionals from all over India. The Medical College Hospital serves the rural population situated in and around villages. The College campus is vast provided with all the facilities to make the students comfortable while learning.MRIMS has separate Hostels for Boys and Girls,Teaching and Non Teaching staff and Nurses.The Rooms are very confortable with limited occupancy provided with Study table,Cupboards, Cots and Bathroom facilities.MRIMS has integrated sports and Fitness as a holistic approach for the overall development of the students.

MRIMS MEDICAL HOSPITAL

MRIMS started with 150 MBBS students for the academic year 2012-13 gradually progressed to get 92 Post Graduate seats in 15 departments annually to give world class training. Hospital operational with 1050 beds with all basic specialities like Medicine, Surgery, Obstetrics, Gynaecology, Orthopaedics, Opthalmology, Paediatrics, Dermatology, ENT, Psychiatry, Pulmonology, Physiotherapy etc. 4 modern facilities operation theatres established to cater needs of various specialties. Malla Reddy Hospital completely occupied with out-patients and departments are run by qualified specialists. The emergency medicine and trauma departments are working round the clock. Hospital is adequately equipped to deal with all emergencies. The Intensive care unit is well equipped with monitor49 4s, ventilators and other supportive systems for giving necessary treatment to the critically ill-patients. The well established and state-of-the art central clinical laboratory and modern blood bank facilities are available for handling all types of elective and emergency medical and Surgical problems.The Hospital is within the reach of both the urban and rural population. It is well connected with public transport facility. The Medical College building adjacent to the Hospital is constructed with all modern facilities.

List of courses in Mallareddy Institute of Medical Sciences(MRIMS)
Course nameAnnual intake
M.B.B.S.150
Post graduate Courses 
MD – General Medicine12
MS – General Surgery9
MD – Anaesthesiology13
MS – Orthopaedics6
MD/MS – Obstetrics & Gynaecology8
MD – Paediatrics8
MD – Social & Preventive Medicine4
MD – Radio Diagnosis/Radiology5
MD/MS – Ophthalmology3
MD – Pathology7
MD – Microbiology4
MD – Dermatology , Venereology & Leprosy2
MS – ENT3
MD – Psychiatry2
MD – Tuberculosis & Respiratory Diseases2
TOTAL88
ADMISSION PROCEDURE

Mallareddy Institute of Medical Sciences(MRIMS) Counselling for MBBS (NEET-UG) and Postgraduate Courses (NEET-PG) in Telangana will be conducted by Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences (KNRUHS), Warangal. Under KNRUHS, the Counselling procedure is divided into Convener quota-CQ (Govt.) and Management Quota(MQ1 & MQ2)Domicile(Local) students of Telangana Qualified in NEET-UG and NEET-PG are eligible to participate in the counselling process for which a separate notification is published. For Convener Quota in Telangana, KNRUHS conducts 3 or 4 rounds of counselling followed by Mop Up round. If required, Extended Mop-Up Round Counselling will be done.

Students from all India and Telangana are eligible to participate in the Management Quota Seats for which a separate notification is published. For Management Quota KNRUHS conducts Two Rounds of Counselling followed by Mop Up Round. If required, an Extended Mop Up Round Counselling follows.

To learn more about Telangana NEET-UG Counselling Process CLICK HERE

MALLA REDDY MEDICAL COLLEGE FOR WOMEN (MRMCW)

Malla Reddy Medical College for Women (MRMCW) established in the academic year 2013-2014 with an intake of 150 MBBS students  approved by the Govt.of India and recognised by National Medical Commission (NMC) affiliated to Kaloji Naraya Rao University of Health Sciences(KNRUHS) Warangal,Telangana. College is located at Suraram Village Medchal-Malkajgiri Mandal, Ranga Reddy District, outskirts of Hyderabad. MRMCW is 49 Kms from Rajiv Gandhi International airport with a 70 min drive and Approx 19 Kms and 40 minutes drive from the Secunderabad Railway Station and well connected by bus from all places of Hyderabad.

MRMCW- COLLEGE

Malla Reddy Medical College for Women is the first women medical college in Telangana under  Non Minority Promoted by Malla Reddy, Politician, educationalist and visionary established number of education institutions in the faculty of Engineering and Non Technical Courses. With the vision he expanded from multiple institutes to University status. The journey of Women medical college started with 150 MBBS seats in the year 2013 gradually progressed to 47 Post graduate seats in 12 departments. This college is a blessing in disguise for Girls of Telangana, it has started with an intention to empower women. As per the seat matrix 75 seats reserved to local Girls from Telangana and remaining 75 seats all allocated for India participation. With a Dedicated and committed management MRMCW provides fine infrastructure like air conditioned Lecture Hall , surround with voice systems and Spacious Rows appears like Gurukulam, creating an ambient atmosphere encouraging students to  focus on their studies. Demonstration Rooms are state of the art and well equipped Laboratories are attached to each department. Management focus on recruitment of Experienced teaching staff having vast experience in the relevant fields. Centralised air conditioned Library with more than 7000 plus books supporting students in enhancing their knowledge. Well maintained A.C and non A.C hostels inside the campus with all the facilties and Security for Girls is provided separately. 

TRR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES(TRIMS)SDM College of Medical Sciences and Hospital, Dharwad
Mediciti Institute Of Medical Sciences(MIMS)Bhaskara Medical College(BMC)
MRMCW-HOSPITAL

Malla Reddy Medical College for Women has a well developed and equipped with 650 beds Multi-speciality Hospital treating patients 24×7. Suraram village and its surrounding are under developed comprising of mainly low income group and poor farmers and day to day to labor population.Strength of Malla Reddy teaching/training medical institution is that most of the diseases treated for FREE as a service to the community. A good Number of operations are covered under Government Health schemes. Motto of Malla Reddy Medical Colleges in Suraram Village is to provide Quality service at no cost or Minimum cost. 

Hospital is having 85 beds in ICU’s, ICCU’s, SICU’s, PICU’s & NICU’, Cath Lab with latest medical equipments.separate laboratory departments which consists of Biochemistry, Pathology, Haematology, Microbiology & Radiological Departments having total 14 Operations Theatres which includes 11 Major and 3 Minor Operation Theatres with well equipped Surgery Equipments. 

List of courses in Malla Reddy Medical College for Women (MRMCW) 
Course nameAnnual intake
M.B.B.S.150
Post graduate Courses 
MD – General Medicine8
MS – General Surgery6
MD – Anaesthesiology10
MS – Orthopaedics3
MD/MS – Obstetrics & Gynaecology3
MD – Paediatrics4
MD – Radio Diagnosis/Radiology4
MD/MS – Ophthalmology2
MD – Dermatology , Venereology & Leprosy2
MS – ENT1
MD – Psychiatry2
MD – Tuberculosis & Respiratory Diseases2
TOTAL47
ADMISSION PROCEDURE

Malla Reddy Medical College for Women (MRMCW) Counselling for MBBS (NEET-UG) and Postgraduate Courses (NEET-PG) in Telangana will be conducted by Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences (KNRUHS), Warangal. Under KNRUHS, the Counselling procedure is divided into Convener quota-CQ (Govt.) and Management Quota(MQ1 & MQ2)Domicile(Local) students of Telangana Qualified in NEET-UG and NEET-PG are eligible to participate in the counselling process for which a separate notification is published. For Convener Quota in Telangana, KNRUHS conducts 3 or 4 rounds of counselling followed by Mop Up round. If required, Extended Mop-Up Round Counselling will be done.

Students from all India and Telangana are eligible to participate in the Management Quota Seats for which a separate notification is published. For Management Quota KNRUHS conducts Two Rounds of Counselling followed by Mop Up Round. If required, an Extended Mop Up Round Counselling follows.

To learn more about Telangana NEET-UG Counselling Process CLICK HERE


Open chat
HOW CAN I HELP