రాజస్థాన్ MBBS/BDS మెడికల్ కాలేజెస్ అడ్మిషన్స్

రాజస్థాన్‌లో MBBS/BDS అడ్మిషన్ కోరుకునే మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ సొసైటీ కాలేజీలు, RUHS CMS, ప్రైవేట్ మెడికల్ మరియు డెంటల్ కాలేజీలలోని అన్ని స్టేట్ కోటా సీట్లకు (మేనేజ్‌మెంట్/ఎన్‌ఆర్‌ఐ సీట్లతో సహా) సెంట్రలైజడ్ అడ్మిషన్ల కోసం తమను తాము నమోదు చేసుకోవాలి. కమిషన్ ప్రక్రియ ద్వారా వారి అప్లికేషన్ను పూరించాలి. రాజస్థాన్, MBBS/BDS అడ్మిషన్  NEET-UG లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా జరుగుతుంది. NEET-UG పరీక్షలో అర్హత సాధించి, అర్హత గల అభ్యర్థులు మాత్రమే రాజస్థాన్, MBBS / BDS అడ్మిషన్ కోసం అప్లికేషన్ను అప్లై చేయగలరు.

NEET-UG మెడికల్ & డెంటల్ అడ్మిషన్/కౌన్సెలింగ్ బోర్డ్ or www.rajugmedical2020.

రాజస్థాన్ మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ వెబ్‌సైట్ కోసం ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్

సీట్ మ్యాట్రిక్స్

రెగ్యులేటరీ ప్రకారం, 3 రకాల సీట్లు ఉన్నాయి అవి – ప్రభుత్వ సీటు, మేనేజ్‌మెంట్ సీటు మరియు NRI సీటు.

Participating Medical collegeTypeGovt. seatMgmt. SeatNRI seat
American Int. Inst. of Med. Sc., UdaipurPrivate12723
Ananta Institute of Med. Sc., RajsamandPrivate12723
Geetanjali MC, UdaipurPrivate (Govt. Fee seats)10__
Geetanjali MC, UdaipurPrivate20238
GMC, BarmerGovt. Society (RajMes)464519
GMC, BharatpurGovt. Society (RajMes)535223
GMC, BhilwaraGovt. Society (RajMes)535322
GMC, ChuruGovt. Society (RajMes)535322
GMC, DungarpurGovt. Society (RajMes)535322
GMC, KotaGovt.19415
GMC, PaliGovt. Society (RajMes)535322
S.K. GMC, SikarGovt. Society (RajMes)353515
Jaipur National University, JaipurPrivate12723
JLN MC, AjmerGovt.19315
JMC, JhalawarGovt. Society707030
MG MC, JaipurPrivate12723
NIMS, JaipurPrivate12723
Pacific Insti.of MS, UdaipurPrivate12723
Pacific MC &Hospital, UdaipurPrivate12723
RNT MC, UdaipurGovt.19515
RUHS CMS, JaipurRUHS (Govt. University)535222
SMS MC, JaipurGovt.209
SN MC, JodhpurGovt.208
SP MC, BikanerGovt.208
Total seats2776665242

ప్రైవేట్ కళాశాలల ఫీజు

StreamCollegeTypeGovt. seat 
tuition fee/
year
(Male)
Govt. seat
tuition 
fee / year
(Female 
/ SC/ST)
Gen. seat 
tuition 
fee/ year
Manage
ment 
seat tuition
 fee/
year
NRI seat
tuition
fee/
year
MedicalNIMS, 
Jaipur
Private—-—-18000002500000—-
MedicalPacific Insti.
of MS,
Udaipur
Private—-—-21000002800000—-
MedicalPacific MC &
 Hospital,
 Udaipur
Private—-—-20500002450000—-
MedicalGeetanjali
 MC,
Udaipur
Private
 (Govt.
Feeseats)
1512515125—-—-—-
MedicalAmerican Int.
 Inst. of 
Med. Sc.,
Udaipur
Private—-—-1320000  2250000—-
MedicalAnanta 
Institute
of Med. Sc.,
 Rajsamand
Private—-—-1320000 2200000—-
MedicalGeetanjali 
MC,
Udaipur
Private—-—-18000002600000—-
MedicalJNU Institute
for Med. 
Sc. & RC,
Jaipur
Private—-—-19500002550000—-
MedicalMG MC,
Jaipur
Private—-—-15000002675000—-

ప్రభుత్వ కళాశాలల ఫీజు

StreamCollegeTypeGovt.seat
 tuition fee
/year (Male)
Govt. seat
tuition 
fee/year
(Female /
 SC/ST)
Management 
set tuition 
fee/
year
NRI seat
tuition 
fee/year
MedicalGMC, KotaGovt.4053525410—-30000 USD
MedicalJLN MC, AjmerGovt.4053525410—-30000 USD
MedicalRNT MC, 
Udaipur
Govt.4053525410—-30000 USD
MedicalSMS MC, JaipurGovt.4053525410—-—-
MedicalSN MC, JodhpurGovt.4053525410—-—-
MedicalSP MC, BikanerGovt.4053525410—-—-
MedicalRUHS CMS,
Jaipur
RUHS (Govt.
 University)
234262342672878530000 USD+INR
 8785
MedicalJMC, JhalawarGovt. Society234262342672878530000 USD +INR 8785
MedicalGMC, BarmerGovt. Society
 (RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGMC, BharatpurGovt. Society 
(RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGMC, BhilwaraGovt. Society
 (RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGMC, ChuruGovt. Society
 (RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGMC, 
Dungarpur
Govt. Society 
(RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGMC, PaliGovt. Society 
(RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalS.K. GMC, 
Sikar
Govt. Society 
(RajMes)
551255512575000030000 USD
MedicalGeetanjali MC, UdaipurPrivate (Govt.
 Fee seats)
1512515125—-—-

Rajasthan MBBS/BDS Admission (Medical Colleges)

The medical aspirants seeking MBBS/BDS admission at Rajasthan will have to register themselves for the Centralized admissions to all State Quota seats (including Management/NRI seats) in all Government, Govt. Society Colleges, RUHS CMS, and Private Medical and Dental colleges. commission process by filling out their application form. Rajasthan, MBBS/BDS admission is done on the basis of marks secured in NEET-UG. Candidates who will qualify NEET-UG Exam and meet the eligibility requirements only can register and fill the application form for Rajasthan, MBBS / BDS  admission.

 NEET UG Medical & Dental Admission/Counseling Board or www.rajugmedical2020.

SEAT MATRIX

As per the regulatory body, there are 3 types of seats, namely – Government seat, Management seat, and NRI seat.

Participating Medical collegeTypeGovt. seatMgmt. SeatNRI seat
American Int. Inst. of Med. Sc., UdaipurPrivate12723
Ananta Institute of Med. Sc., RajsamandPrivate12723
Geetanjali MC, UdaipurPrivate (Govt. Fee seats)10
Geetanjali MC, UdaipurPrivate 20238
GMC, BarmerGovt. Society (RajMes)464519
GMC, BharatpurGovt. Society (RajMes)535223
GMC, BhilwaraGovt. Society (RajMes)535322
GMC, ChuruGovt. Society (RajMes)535322
GMC, DungarpurGovt. Society (RajMes)535322
GMC, KotaGovt.19415
GMC, PaliGovt. Society (RajMes)535322
S.K. GMC, SikarGovt. Society (RajMes)353515
Jaipur National University, JaipurPrivate12723
JLN MC, AjmerGovt.19315
JMC, JhalawarGovt. Society707030
MG MC, JaipurPrivate12723
NIMS, JaipurPrivate12723
Pacific Insti.of MS, UdaipurPrivate12723
Pacific MC &Hospital, UdaipurPrivate12723
RNT MC, UdaipurGovt.19415
RUHS CMS, JaipurRUHS (Govt. University)535222
SMS MC, JaipurGovt.209
SN MC, JodhpurGovt.208
SP MC, BikanerGovt.208
Total seats 2776665242
Fee Structure(Private Colleges)
StreamCollegeTypeGovt. seat tuition fee/year (Male)Govt. seat tuition fee / year(Female / SC/ST)Gen. seat tuition fee/ yearManagement seat tuition fee/yearNRI seat tuition fee/year
MedicalNIMS, JaipurPrivate—-—-18000002500000—-
MedicalPacific Insti.of MS, UdaipurPrivate—-—-21000002800000—-
MedicalPacific MC & Hospital, UdaipurPrivate—-—-20500002450000—-
MedicalGeetanjali MC, UdaipurPrivate (Govt. Feeseats)1512515125—-—-—-
MedicalAmerican Int. Inst. of Med. Sc., UdaipurPrivate—-—-1320000  2250000—-
MedicalAnanta Institute of Med. Sc., RajsamandPrivate—-—-1320000  2200000—-
MedicalGeetanjali MC, UdaipurPrivate—-—-18000002600000—-
MedicalJNU Institute for Med. Sc. & RC, JaipurPrivate—-—-19500002550000—-
MedicalMG MC, JaipurPrivate—-—-15000002675000—-
Fee Structure(Government Colleges)
StreamCollegeTypeGovt.seat tuition fee/year (Male)Govt. seat tuition fee/year(Female / SC/ST)Management set tuition fee/yearNRI seat tuition fee/year
MedicalGMC, KotaGovt.4053525410—-30000 USD
MedicalJLN MC, AjmerGovt.4053525410—-30000 USD
MedicalRNT MC, UdaipurGovt.4053525410—-30000 USD
MedicalSMS MC, JaipurGovt.4053525410—-—-
MedicalSN MC, JodhpurGovt.4053525410—-—-
MedicalSP MC, BikanerGovt.4053525410—-—-
MedicalRUHS CMS, JaipurRUHS (Govt. University)234262342672878530000 USD+INR 8785
MedicalJMC, JhalawarGovt. Society234262342672878530000 USD +INR 8785
MedicalGMC, BarmerGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGMC, BharatpurGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGMC, BhilwaraGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGMC, ChuruGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGMC, DungarpurGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGMC, PaliGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalS.K. GMC, SikarGovt. Society (RajMes)551255512575000030000 USD
MedicalGeetanjali MC, UdaipurPrivate (Govt. Fee seats)1512515125—-—-

ಬನ್ನಿ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ MBBS/BDS ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಯಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಂಯೋಜಿತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ (DMER) ಹರಿಯಾಣ  ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ.ಹರಿಯಾಣ, MBBS/BDS ಪ್ರವೇಶವನ್ನು NEET ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹರಿಯಾಣ MBBS / BDS ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.DMER ಹರಿಯಾಣ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ (ರೌಂಡ್ 1 (ಆನ್‌ಲೈನ್), ರೌಂಡ್ 2 (ದೈಹಿಕ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್), ಮತ್ತು ಮಾಪ್-ಅಪ್ ರೌಂಡ್ (ದೈಹಿಕ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಸುತ್ತು, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10x ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ದಣಿದಿರಬೇಕು.

NAME OF COLLEGES (GOVERNMENT)NO. OF MBBS SEATS
Kalpana Chawla Government Medical College, Karnal120
ESIC Medical College, Faridabad100
SHKM Government Medical College Nalhar, Mewat120
BPS Govt. Medical College for Women, Khanpur Kalan, Sonepat120
Pt. B.D. Sharma PGIMS Rohtak250
(GOVERNMENT AID)
Maharaja Agrasen Medical College
(FUNCTIONAL PRIVATE MEDICAL COLLEGES)
SGT Medical College & Research Institute Budhera, Gurgaon (Private University)150
M.M College of Medical Sciences College, Mullana, Ambala (Deemed University)150
World College of Medical Sciences, Jhajjar (No admissions in session 2017-18 as per orders of MOHFW, Government of India)150
NC Medical College & Hospital, Israna, Panipat150
Adesh Medical College & Hospital, Shahabad, Kurukshetra150
Al-Falah School of Medical Science & Research Centre, Village Dhoj Tikri Khera, Faridabad150

GOVERNMENT COLLEGES

MBBS Degree CourseFees. Loan Amount.
1st Year80,000/- 9,20,000/ 
2nd Year88,000/ 9,12,000/
3rd Year 96,800/  9,03,200/
4th Year 1,06,480/8,93,520/
Total3,71,280/- 36,28,720/-

PRIVATE COLLEGES

Provisional fee/fund & Security structure for MBBS Batch – 2020  (Maharaja Agrasen Medical College, Agroha)

1.College Tuition feeRs. 180000/-(Per annum for 5 years)
2.Hostel FeeRs. 19000/(Per annum for 4 years 6 months)
3.Electricity ChargesRs. 9000/-(Per annum for 4 years 6 months)
4.Amalgamated fundRs. 1500/-(Per annum for 5 years)
5.University FeeRs. 3840/-(Per annum for 5 years)
6.University Exam FeeRs. 2500/-(Per annum for 5 years)
7.SecuritiesRs. 30000/-(One Time – Refundable)
8.Caution MoneyRs. 6000/-(One Time – Refundable)
Total Amount at the time of admission – Rs. 2,51,840/-

Provisional fee/fund & Security structure for NRI Students of MBBS Batch – 2020

1.NRI Tuition feeThe US $ 75000(US $ 25000 at the time of admission & US $ 12500 each year for the next four years)
2.College Tuition feeRs. 180000/-(Per annum for 5 years)
3.Hostel FeeRs. 19000/-(Per annum for 4 years 6 months)
4.Electricity ChargesRs. 9000/-(Per annum for 4 years 6 months)
5.Amalgamated fundRs. 1500/-(Per annum for 5 years)
6.University FeeRs. 3840/-(Per annum for 5 years)
7.University Exam FeeRs. 2500/-(Per annum for 5 years)
8.SecuritiesRs. 30000/-(One Time – Refundable)
9.Caution MoneyRs. 6000/-(One Time – Refundable)
Total Amount at the time of admission – US Dollar 25,000 + Rs. 2,51,840/-
FEES 2020-21
 College security money (refundable)Management Quota Management NRI Quota
Adesh Medical College & Hospital, Shahabad, Kurukshetra2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Securities deposit (refundable) Management Quota Management NRI Quota
NC Medical College & Hospital, Israna, Panipat2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Securities deposit (refundable) Management Quota Management NRI Quota
World College of Medical Sciences & Research2,00,00012L (Annual Increase Of 7.5%)110000$ (For Entire Course)
FEES 2020-21
 Caution Money (One time) (Refundable) (in Rs.)Management Quota Management NRI QuotaCaution Money (One time) (Refundable) (in US Dollar
Faculty Of Medicine And Health Science SGT University 2,00,000/-18L40275$ $4,475 
FEES
 Govt QuotaManagement Quota Management NRI Quota
Al-Falah institute of Medical Sciences (Minority) 14.25L28600$
SEAT MATRIX
 Govt QuotaAIQManagement Quota Management NRI QuotaManagement Quota (Muslims)
Government College85%15% –
Pt.B.D.Sharma University of Health Sciences, Rohtak( Private College)50%42%08% –
SGT University & PDM University, Bahadurgarh25%60%15% –
al-Falah institute of Medical Sciences, Faridabad Private College (Minority)42.515%42.5%

Karnataka Examinations Authority (KEA) Counseling Notification NEET-UG 2021-22: how to apply, choice fillings, clauses, a document required…..

Government vides letter No. MED 173 RGU 2021 dated 09-12-2021 has directed KEA to commence the process of inviting applications online and conduct document verification for admission to UG Medical and Dental courses for the year 2021-22 in the State of Karnataka The interested eligible candidates can register online & enter the details online from 2.00 pm on 13-12-2021 to 17-12-2021 up to 11.59 pm by selecting the appropriate link in the KEA Website. The last date to pay the registration fees is 18-12-2021 before 5.30 pm. Registration fee, schedule for verification of documents, original documents to be produced for verification and other details will be hosted on the KEA Website. Interested eligible candidates can register and apply online and appear for document verification as per the schedule

ENTRY OF UGNEET-2021 ROLL NUMBER BY KARNATAKA CANDIDATES WHO HAVE ALREADY VERIFIED THEIR DOCUMENTS

The candidates who have already registered for CET-2021 and completed the document verification, have to enter their correct UGNEET-2021 Roll Number from 2.00 pm on 13-12-2021 to 17-12-2021 up to 11.59 pm through the online link enabled in KEA Web-portal to become eligible for admission to Medical, Dental, and AYUSH courses. However, such candidates need not pay the registration fee once again. Further, they should check the NEET Roll number printed on the Application Form after entering the UGNEET —2021 Roll Number.

  • Candidates, who have assigned ranks in CET-2021 and completed their document verification as per CET-2006 Admission Rules, and those who are not claiming any additional reservation need not appear for verification of documents once again for Medical / Dental / AYUSH courses. But they have to download the UGNEET-2021 Verification slip from KEA portal on the specified dates to become eligible for admission to Medical / Dental /AYUSH courses
  • However, if any such candidate is eligible to claim reservation as per Government of Karnataka norms or under Linguistic Minority / Religious Minority / NRI WARD or candidates eligible to claim seats under Category-2 to Category-8 in St. John Medical College, Bangalore, they have to claim such reservations in the online application form and they have to appear for document verification with all the relevant original certificates / documents

INSTRUCTIONS TO NON-KARNATAKA CANDIDATES

Non-Karnataka candidates who have qualified in UGNEET 2021, have to first register online in KEA Web-portal, enter all the details, and pay the registration fee. Further, they have to enter the 12th standard marks details and upload them in PDF format in the same web portal. They need not appear for the verification of documents.

However, OCI / PIO / NRI / Foreign Nationals and if any non-Karnataka candidates eligible to claim NRI Ward, Religious Minority or eligible to claim under category-2 to category-8 in St. John Medical College, Bangalore, then they have to appear for verification of documents at KEA, Bangalore on the specified dates.

CLASSIFICATION OF SEATS in KEA

These seats are classified into four categories namely;

  1. G –Government Seats
  2. P-Private Seats
  3. N-NRI Seats
  4. Q-Others Seats
ELIGIBILITY for NRI seats (N)

All candidates should fulfill the academic eligibility criteria as prescribed in Chapter 4 and have qualified in the UG NEET 2020 (National Eligibility cum Entrance Test).


i. All NRI / NRI Wards / PIO / OCI candidates and Foreign Nationals.
ii. Children of Non-resident Indian or their Wards. (As per Hon’ble High Court in WP Nos.17999-18002/2017)
iii. As per the definition defined in The Karnataka Professional Educational Institutions
(Regulation of Admission and Determination of Fee) Act, 2006 read with the Karnataka Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Determination of Fee) (Amendment) Act, 2017 and the Income Tax Act 1961 Section 115 C (e) & 6, i.e., “Non-Resident Indian” means an individual resident outside India who is a citizen of India or is a Person of Indian Origin and includes Persons of Indian Origin and Overseas Citizens of India.

Original Documents required for NRI Seats:
a. The final print out of the Online Registration Form.
b. Original Copy of the Challan for having paid the fees.
c. ‘UG NEET 2020’ Admission Ticket and UGNEET-2020 Score Card
d. Any valid Identity Card (Driving License / Voter ID / Passport / PAN / Aadhar Card)
e. SSLC / 10th Standard Marks Card
f. 2nd PUC / 12th Standard Marks Card
g. 2nd PU /12th standard Study Certificate issued by concerned college with seal signature of
Principal
h. TWO recent passport size photographs
i. Candidate's parents resident certificate issued by the Embassy of that country complying with the
Income Tax Rules / any other certificates to establish evidence that they are resident of that
country / affidavit on Rs.100/- e-stamp paper to that effect.
j. Candidate's passport / VISA / Resident VISA.
k. Citizenship of the candidate.
l. Income Tax Documents required as per the Income Tax Act 1961.
m. Candidate's study certificate for having studied outside India where applicable for the qualifying
examination.
n. Along with Ward Certificate Annexed.
FEES STRUCTURE 2020
  College NameGovt FeesPvt  FeesNRI FeesOther Fee
UG Medical Fees (Inclu. Univeristy Fees) Details
Bangalore Medical College & Research Institute, Bangalore  59850  –  –  –
Belagavi Institute of Medical Sciences, Belagavi59850
Bidar Institute of Medical Sciences, Bidar59850
Bowring & Lady Curzon Medical College & Research Institute, Bangalore  59850  –  –  –
ESIC Medical College & PGIMSR, Bangalore109850
ESIC Medical College, Gulbarga109850
Gadag Institute of Medical Sciences, Gadag59850
Gulbarga Institute of Medical Sciences, Gulbarga59850
Hassan Institute of Medical Sciences, Hassan59850
Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubli59850
Karwar Institute of Medical Science, Karwar, Uttar Kannada  59850  –  –  –
Kodagu Institute of Medical Sciences, Madikeri59850
Koppal Institute of Medical Sciences, Koppal59850
Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya59850
  Mysore Medical College & Research Institute, Mysore  59850  –  –  –
Raichur Institute of Medical Sciences, Raichur59850
Shimoga Institute of Medical Sciences, shimoga59850
Vijayanagar Institute of Medical Sciences, Bellary59850
BGS Global Institute of Medical Sciences, Bangalore14119699440645124504512450
Dr. B.R. Ambedkar Medical College, Bangalore14119699440636874503687450
East Point College of Medical Sciences and Research Center, Bangalore  141196  994406  3612450  3612450
Jaya Jagadguru Murugharajendra Medical College, Davangere  141196  994406  4512450  4512450
K.Venkataramana Gowda Medical College and Hospital, Mangalore  141196  994406  3262450  3262450
  Kempegowda Institute of Medical Sciences, Bangalore  141196  994406  3612450  3612450
M.S.Ramaiah Medical College, Bangalore14119699440640124504012450
Mahadevappa Rampure Medical College, Gulbarga14119699440640229504022950
S. Nijalingappa Medical College and Research Centre, Bagalkot  141196  994406  4012450  4012450
Sapthagiri Institute of Medical Sciences, Bangalore14119699440660124506012450
Shridevi Institute of Medical Sciences and Research Hospital, Tumkur  141196  994406  3612450  3612450
Shymanuru Shivashankarappa Institute Of Medical Sciences, Davangere  141196  994406  4512450  4512450
Sri Basaveshwara Medical College and Hospital, Chitradurga  141196  994406  4012450  4012450
A.J.Institute of Medical Sciences & Research Center, Mangalore  141196  994406  4012450  4012450
Akash Institute of Medical Sciences and Research Centre, Bangalore  141196  994406  3912450  3912450
Al-Ameen Medical College, Bijapur14119699440630124503012450
Father Muller Institute of Med. Education & Research, Mangalore  141196  994406  3012450  3012450
Kanachur Institute of Medical Sciences and Research Centre, Mangalore  141196  994406  3212450  3012450
  M.V.J.Medical College and Research Hospital, Bangalore  141196  994406  4012450  4012450
Navodaya Medical College, Raichur14119699440631124503112450
Srinivasa Institute of Medical Research Center, Mangalore  141196  994406  4212450  4212450
St John’s Medical College, Bangalore628670
Subbaiah Institute of Medical Science, shimoga14119699440633124503312450
The Oxford Medical College Hospital and Research Center, Bangalore  141196  994406  4212450  4212450
  College NameG FeesP FeesNRI FeesOther Fee
Vydehi Institute of Medical Science and Research Centre, Bangalore  141196  994406  3900000  3900000
  Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, Mandya  144246  1815500  3415500  3415500
Dr. Chandramma Dayananda Sagar Institute of Medical Education & Research,Harohalli.  144246  2015500  3215500  3215500
Khaja Bande Navaz Institute Of Medical Sciences, Gulbarga  144246  1630465  3215500  3215500
  SDM College of Medical Sciences and Hospital, Dharwad  144246  1745200  3240500  3240500
Jagadguru Sri Shivarathreeswara Medical College, Mysore  144246  –  –  –
Jawaharalal Nehru Medical College, Belgaum144246
K.S.Hegde Medical Academy, Mangalore144246
Kasturba Medical College, Mangalore144246
Yenepoya Medical College, Mangalore204246