తెలంగాణ NEET UG కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ

2014సంవత్సరంలో కవి మరియు ఉద్యమకర్త జ్ఞాపకార్థం వారి పేరు మీద కాళోజీ నారాయణ రావు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ విశ్వవిద్యాలయం వరంగల్ నగరం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్థాపించబడిన  ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయము.

తెలంగాణలోని MBBS విద్యార్థుల కోసం కౌన్సెలింగ్ (NEET-UG) కలోజీ నారాయణరావు యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ (KNRUHS) వరంగల్ నిర్వహిస్తుంది. KNRUHS కింద, కౌన్సెలింగ్ విధానాన్ని కన్వీనర్ కోటా- CQ (ప్రభుత్వం) మరియు నిర్వహణ(Management) కోటా (MQ1 & MQ2) గా విభజించారు. నీట్-యుజిలో అర్హత ఉన్న తెలంగాణకు చెందిన డొమిసిల్ (లోకల్) విద్యార్థులు కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి అర్హులు వారి కొరకు ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్ ప్రచురించబడుతుంది.కన్వీనర్ కోటా 3 లేదా 4 రౌండ్ల కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తుంది, తరువాత Mop Up రౌండ్. అవసరమైతే Extended Mop Up రౌండ్ కౌన్సెలింగ్ ను నిర్వహిస్తారు.

అఖిల భారత మరియు తెలంగాణ విద్యార్థుల మేనేజ్‌మెంట్ కోటా సీట్లలో పాల్గొనడానికి అర్హులు, దీని కోసం ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్ ప్రచురించబడుతుంది. నిర్వహణ (Management) కోటా కోసం KNRUHS రెండు రౌండ్ల కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తుంది, తరువాత Mop Up రౌండ్. అవసరమైతే విస్తరించిన Mop Up రౌండ్ కౌన్సెలింగ్.

ఈ వ్యాసం లో KNRUHS చే నిర్వహించబడిన NEET-UG యొక్క తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ వివరించబడినది.

               Seat Matrix For  Government And Private College Under KNRUHS 2020
Gov.college All India QuotaGov.College State QuotaGov. Seat in  private collegeGov. Seat in  private Minority collegeManagement Quota (MQ1)Management Quota (MQ1) MinorityNRI Quota (MQ2)
15%85%50%60%35%25%15%
Seat Matrix For Private College Under KNRUHS 2020 -21

Private Medical Colleges

NAME OF THE COLLEGETOTAL SEATSCOMPETENT AUTHORITY
QUOTA SEATS (CQ)
MANAGEMENT QUOTA
SEATS (MQ1)
NRI QUOTA
SEATS (MQ2)
APOLLO INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES &RESEARCH HYDERABAD  100  50  35  15
BHASKAR MEDICAL COLLEGE, MOINA BAD R.R(DIST)  150  75  52  23
CHALMEDA ANAND RAO INST OF MEDICAL SCIENCES, KARIMNAGAR  150  75  52  23
KAMINENI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
NARKETPALLY
  200  100  70  30
KAMINENI ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES &
RESEARCH CENTER , LB NAGAR.
  150  75  52  23
MAHAVIR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
VIKARABAD
  150  75  52  23
MAHESHWARA MEDICAL COLLEGE  150  75  52  23
MALLA REDDY INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
HYDERABAD
  150  75  52  23
MALLA REDDY MEDICAL COLLEGE FOR WOMENS,
HYDERABAD
  150  75  52  23
MAMATA ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES,
BACHUPALLY
  150  75  52  23
MAMATA MEDICAL COLLEGE, KHAMMAM  150  75  52  23
MNR MEDICAL COLLEGE, SANGAREDDY ,MEDAK DIST.  150  75  52  23
MEDICITI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ,
GHANPUR,RR DIST.
  150  75  52  23
PRATHIMA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
KARIMNAGAR
  200  100  70  30
DR.PATNAM MAHENDER REDDY INSTITUTE OF
MEDICAL SCIENCES, CHEVELLA
  150  75  52  23
RVM MEDICAL COLLEGE MULUGU, SIDDIPET.  150  75  52  23
SURABHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SIDDIPET,TELANGANA  150  75  52  23
S.V.S MEDICAL COLLEGE, MAHABOOBNAGAR  150  75  52  23
TRR MEDICAL COLLEGE, SANGAREDDY  150  75  52  23

Private Minority Medical Colleges

NAME OF THE COLLEGETOTAL SEATSCOMPETENT AUTHORITY
QUOTA SEATS (CQ)
MANAGEMENT QUOTA
SEATS (MQ1)
NRI QUOTA
SEATS (MQ2)
DECCAN COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES, HYDERABAD  150  90  37  23
SHADAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HYDERABAD  150  90  37  23
DR. V.R.K. WOMEN’S MEDICAL COLLEGE, HYDERABAD  100  60  25  15
AYAAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, R.R.DIST  150  90  37  23

*MINORITY MEDICAL COLLEGES SEATS WILL BE FILLED WITH MUSLIM MINORITY CATEGORY CANDIDATES ONLY. IN CASE, MUSLIM MINORITY CANDIDATES ARE NOT AVAILABLE TO TAKE THE SEATS, THEY WILL BE ALLOTTED TO NON MINORITY STUDENTS IN THE LAST PHASE OF COUNSELING
Government seat – (Competent Authority Seat (CQ)

KNRUHS MBBS Admission 2021 – Reservation of seats For Competent authority Quota

Types of ReservationCategoriesSeat Reservation
Social Reservation (vertical reservation)Scheduled Caste15%
 Scheduled Tribe6%
 Backward Classes – A7%
 Backward Classes – B10%
 Backward Classes – C1%
 Backward Classes – D7%
 Backward Classes – E4%
Special Categories (Horizontal Reservation)Women Candidates33%
 CAP (Army)1%
 National Cadet Corps1%
 Sports and Games0.50%
 Physically Challenged3%
 Police Martyrs Children (PMC)0.25%

TYPE OF COLLEGECOMPETENT QUOTA
GOVERENMENT colleges10000
PRIVATE / ESI Medical colleges60000
PRIVATE MINORITY colleges60000
Private College (Management Quota (MQ))

Eligibility: Candidates from all over the country are eligible for admission into Management quota seats Category -B and C (NRI) for UG Medical and Dental Courses as per National Medical Commission / Dental Council of India / KNR University of Health Sciences.

Fees Structure In Private College Management quota

TYPE OF COLLEGECOMPETENT QUOTAMANAGEMENT QUOTANRI
PRIVATE6000011,57,00023,00,000
PRIVATE MINORITY6000014,00,00018L-28L
Schedule Of Telangana MBBS Counselling 2020
Release of Online Application Form by KNRUHS  for government quota
Last Date to fill the Application Form
PwD Candidate Verification
Provisional Merit List Released of applied candidate
Verification of Original Documents
Final Merit List
Filling and Locking of Choices
Web Allotment for Phase 1 government quota
Reporting at the Allotted College
Second Round of Telangana MBBS Counseling  government quota
Publication of Round 2  Result
Reporting at the Allotted College
Release of online Application Form by KNRUHS  for Management Quota
Last Date to fill the Application Form
Provisional Merit List Released of applied candidate
Verification of Original Documents
Final Merit List
Web Allotment for Phase 1 management quota
Publication of Round 1 Result management quota
Reporting at the Allotted College
Web Allotment for Mop up 1 government quota
Reporting at the Allotted College
Web Allotment for Phase 2 management quota
Publication of Round 2 Result management quota
Reporting at the Allotted College
Web Allotment/Offline for Mop Phase 1 government quota
Reporting at the Allotted College
Web Allotment for Mop Phase  management quota
Web Allotment /Offline for extended Mop up round  government quota
Reporting at the Allotted College
Transferring of reaming seat to concern college for stray vacancy round
Important Keypoint Of Telangana Counseling Process

MANAGEMENT QUOTA-OPEN TO ALL

COMPETENT AUTHORITY QUOTA-DOMICILE STUDENTS

MANAGEMENT QUOTA-ONLY ONCE APPLICATION THEY WILL PUBLISH

SLIDING IS ALLOWED IN TELANGANA IN ALL ROUND TILL MOP

If you have any other query about KNRUHS NEET Counselling 2021, you can ask us by leaving your comments below.